VnEconomy > Thời sự 06:41 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012

Doanh nghiệp nhà nước: “Lời ăn, lỗ dân chịu”

Tập quán “lời ăn, lỗ dân chịu” hình như đang ngày càng rõ nét hơn ở doanh nghiệp nhà nước...

Doanh nghiệp nhà nước: “Lời ăn, lỗ dân chịu”

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được hưởng rất nhiều lợi thế.

Nguyên tắc "lời ăn, lỗ chịu" và "được ăn cả, ngã về không", không còn có hiệu lực với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng. Và thay vào đó là một tập quán “lời ăn, lỗ dân chịu” hình như đang ngày càng rõ nét hơn...

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung đã nhấn mạnh nội dung nói trên tại bản tham luận ở diễn đàn "Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 8 và 9/4.

Với tiêu đề "Áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước", ông Cung đã đi sâu phân tích một số ưu ái, đặc quyền và lợi thế của doanh nghiệp nhà nước, nhất là tập đoàn, tổng công ty nhà nước so với các doanh nghiệp khác, trước khi đưa ra các kiến nghị cụ thể.

Không thể phá sản

Lợi thế đầu tiên được vị chuyên  gia này đề cập, đó là doanh nghiệp nhà nước không phải chịu sự chi phối của nguyên tắc “ lời ăn, lỗ chịu”, và do đó, những người đại diện chủ sở hữu và liên quan khác không chịu tác động bởi các rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhà nước, nhất là tập đoàn, tổng công ty không còn là đối tượng của phá sản, bởi vì họ đang chiếm độc quyền hoặc thống lĩnh trong các ngành quan trọng của nền kinh tế ; sự tồn tại và phát triển của tập đoàn, tổng công ty, tập đoàn có liên quan luôn được coi là đồng nghĩa với sự  tồn tại và phát triển của các ngành đó trong nền kinh tế. Do đó, sự phá sản của tập đoàn, hay tổng công ty có liên quan bị coi là ‘phá sản” của ngành kinh tế đó của đất nước, ông Cung nói.

Và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chính là ví dụ điển hình, theo Viện phó Cung. Mặc dù, Vinashin kinh doanh đa ngành, nhưng phá sản của Vinashin vẫn được coi là dẫn đến “phá sản” của ngành đóng tàu. Điều này cũng đã dẫn đến thực trạng là sự bảo hộ của nhà nước đối với một ngành nào đó trên thực tế đã chuyển thành bảo hộ đối với các doanh nghiệp Nhà nước, tập đoàn, tổng công ty có liên quan, tham luận nêu rõ.

Lý do tiếp theo được ông Cung đề cập là các tập đoàn, tổng công ty luôn có quan hệ  chặt chẽ về chính trị với các công chức, cán bộ lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cao cấp. Ngược lại, trong vai trò là người đại diện chủ sở hữu và người hoạch định chính sách, các cơ quan và công chức nhà nước có liên quan có can dự trực tiếp và nhiều mặt trong việc ra các quyết định đầu tư, kinh doanh và cả nhân sự ở các tập đoàn, tổng công ty. Vì vậy, sự thất bại hay phá sản của tập đoàn, tổng công ty (nếu có) đều  sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cơ quan, công chức có liên quan.

Do đó, cảm nhận chung là các khiếm khuyết hay thất bại (nếu có) thường được giảm nhẹ về quy mô và mức độ; và chắc chắn, các cơ quan và công chức có liên quan cũng sẽ không ra các quyết định buộc  tập đoàn, tổng công ty phá sản, nếu chúng lâm vào tình trạng phá sản.

Cụ thể hơn, ông Cung tiếp tục phân tích, mỗi khi các tập đoàn, tổng công ty khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, thì bộ trưởng có liên quan (có trường hợp cả phó thủ tướng) trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp khác phải mua sản phẩm có liên quan từ các doanh nghiệp đang có các sản phẩm khó tiêu thụ.

Hay khi tập đoàn, tổng công ty không còn cách nào khác để tìm vốn kinh doanh, thì vẫn được nhà nước chỉ định cho vay với lãi suất rất thấp, thậm chí là 0%; khi không thanh toán được các khoản nợ đến hạn, thì Bộ Tài chính cũng đã thu xếp việc thanh toán các khoản nợ đó. Như vậy, về chính trị và định hướng chính sách, các công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty không còn và không thể là đối tượng phá sản.

Kiểm soát lỏng lẻo

Bên cạnh nội dung nói trên, tại bản tham luận, ông Cung cũng làm rõ thêm một số lợi thế khác của doanh nghiệp nhà nước. Như các tập đoàn, tổng công ty đang nắm giữ và chi phối quyền và cơ hội kinh doanh, nắm và trực tiếp quản lý và sử dụng hệ thống, mạng chuyển tải, phân phối (điện, xăng dầu, viễn thông...), nắm và chi phối quyền, cơ hội kinh doanh các sản phầm nhà nước quản lý như xuất khẩu gạo, khai thác các loại khoáng sản quan trọng...

Xuất phát từ việc có quan hệ thân thiết với các công chức, hoặc dễ dàng tạo lập các quan hệ như thế, khi cần thiết, nên theo ông Cung thì doanh nghiệp nhà nước tiếp cận dễ hơn, thuận lợi hơn với các quyền và cơ hội kinh doanh theo cơ chế “xin-cho” như tiếp cận quyền sử dụng đất, thăm dò, khai thác tài nguyên, các loại giấy phép khai thác (thậm chí không cần giấy phép vẫn kinh doanh).

Hay, tiếp cận một cách đầy đủ đến các nguồn thông tin của các cơ quan nhà nước. Cấu kết, liên kết tạo ra cơ hội kinh doanh theo ý muốn chủ quan của mình (thông qua làm quy hoạch, làm dự án, bổ sung, sửa đổi quy hoạch).

Tiếp theo, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có lợi thế hơn trong tiếp cận tín dụng. Và đáng lưu ý là có vị trí độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường mà không bị kiểm soát hoặc bị kiểm soát rất lỏng lẻo và kém hiệu lực. Bởi vì, các cơ quan giám sát, quản lý thị trường còn rất yếu về năng lực, vẫn thuộc bộ, mà bộ đó lại có xu hướng bảo vệ cho các tập đoàn, tổng công ty có liên quan.

Ở phần nguyên nhân tồn tại các đặc quyền, ưu ái và lợi thế như đã phân tích ở trên, một lần nữa ông Cung nhấn mạnh yếu tố liên quan đến con người. Khi mỗi người, mỗi cơ quan nhà nước trong thực thi nhiệm vụ của mình đều dành thuận lợi, ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp nhà nước bởi hàng loạt các lý do như: có quan hệ cá nhân gắn kết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước,  thông lệ bất thành văn, hay vì lợi ích của cá nhân và của những người khác có liên quan....

Điều này cũng lý giải thực tế ở không ít các diễn đàn trước do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, nhiều nhà khoa học và chuyên gia kinh tế đã kiến nghị cần xóa bỏ mọi ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước.

Còn tại diễn đàn Quốc hội không chỉ ở khóa 13, việc doanh nghiệp Nhà nước "lời ăn, lỗ dân chịu" cũng đã từng được đề cập, mổ xẻ và thậm chí là đòi "truy" trách nhiệm cá nhân, mà điển hình cũng vẫn là vụ việc liên quan đến sai phạm của Vinashin.

Nhiều câu hỏi để ngỏ về những lỗ hổng trong quản trị, quản lý và kiểm soát doanh nghiệp nhà nước, nay có thể sẽ có thêm những câu trả lời, khi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn và tổng công ty là một trong ba lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế.

Cho dù, như nhận xét của Viện phó Nguyễn Đình Cung, việc áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh bằng cách loại bỏ các đặc quyền, lợi thế của tập đoàn, tổng công ty là không dễ dàng, không thể chỉ bằng các giải pháp kỹ thuật và hoàn thành trong một thời gian ngắn.

Con đường ngắn nhất để có thể thực hiện được công việc khó khăn nay, theo ông Cung là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số. Và vì vậy năm 2012 phải có bước khởi đầu có tính đột phá khởi động lại quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã bị chậm lại một cách đáng kể trong mấy năm gần đây.

Một trong số các kiến nghị rất đáng chú ý được nêu ra tại bản tham luận là các doanh nghiệp bị thua lỗ ngoài dự kiến kế hoạch, hoặc không đạt được các mục tiêu quan trọng như kế hoạch, thì giám đốc, tổng giám đốc đương nhiên bị miễn nhiệm, những người khác cũng bị giải trình, truy xét trách nhiệm, khắc phục tình trạng quá lỏng lẻo về kỷ luật, kỷ cương như hiện nay.
  Bình luận (13)
Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Đang hiển thị 10/13 bình luận.
 • Bài viết này rất hay, rất phù hợp với thực tế của các doanh nghiệp nhà nước.

  Viện phó Nguyễn Đình Cung phân tích hay, thẳng thắn nhìn vào sự thật. Đây mới thể hiện tính liêm, chính của một Đảng viên.

  20:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/4/2012 Trả lời Thích
 • Ông Cung phân tích rất chính xác; tuy nhiên theo tôi đối với nước ta, nền kinh tế còn quy mô nhỏ, sức cạnh trạnh yếu; do đó phải duy trì những ngành nghề then chốt, những tập đoàn tổng công ty làm xương sống cho nền kinh tế.

  Nhưng chỉ duy trì vốn Nhà nước ở các tập đoàn này từ 51% đến 60%, đồng thời có những tiêu chí cụ thể, trách nhiệm quyền lợi rỏ ràng, để tránh lợi ích nhóm và tránh việc " lãi thì công ty hưởng lỗ thì dân chịu hoặc HĐQT, HĐTV, Ban Điều Hành càng ngày càng giàu, công ty càng ngày càng ngèo cả về giá trị thực lẫn giá trị vô hình./.

  10:23 (GMT+7) - Thứ Hai, 9/4/2012 Trả lời Thích
 • Có thể nói bài viết hơi phiến diện nhưng thể hiện một cách thẳng thắn và chân thực với tình hình hiện nay. Mà vấn đề ở đây là tác giả đang đề cập đến một nguyên tắc, một vấn nạn bất thành văn đó là công ty Nhà nước "lời ăn, lỗ dân chịu". Thành thật mà nói cái vấn nạn này nhiều người biết, nhưng mấy ai dám nói thẳng nói thật như bác Cung.

  23:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Theo tôi, cổ phần hóa chỉ mang ý nghĩa kĩ thuật khi nhà nước chưa thể thay đổi quan điểm kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và mang nhiệm vụ chính trị. Với quan niệm như thế, nhà nước đã coi các tổng công ty, tập đoàn là cánh tay phải của mình. Tách họ ra là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

  Theo tôi, vấn đề đầu tiên là chính phủ và Đảng phải đổi mới tư duy, đặc biệt là làm mới lại cái gọi là Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị thời điểm hiện tại.

  Một khi tư tưởng đã thông thì chính phủ VN sẽ có lộ trình ép các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa một cách gay gắt hơn.

  21:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Bác Cung chỉ nói đúng với doanh nghiệp lớn, độc quyền thôi. Nhiều doanh nghiệp nhà nước không được ưu đãi gì mà hết bộ nọ đến cơ quan kia hạch sách, dòm ngó kiểm tra, mở mồm là chống tham nhũng nhưng lại suốt ngày xin tài trợ đủ thứ. Bản thân bác Cung thì cũng chí lý thuyết suông thôi, các bác chủ trì ra cái Luật Doanh nghiệp hợp nhất năm 2005 chẳng ra gì, làm vội vàng và nhiều vấn đề rất khó thực hiện: ví dụ công ty mà nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ trở lên là doanh nghiệp nhà nước, thế 49% còn lại thì sao (tôi đã ngồi nghe bác Cung giảng về Luật DN có hỏi nhưng bác trả lời chung chung lắm- xin lỗi bác Cung nếu bác đọc được comment này nhé).

  20:40 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Vâng cái title của bài đã nói lên tất cả.

  Các tập đoàn, Tổng công ty NN lời thì ăn còn thua lỗ thì đã có "phao".

  Vẫn còn may cho các Tập đoàn, tổng công ty là qua những cơn bão vừa quá những chiếu "phao" vẫn còn chịu được sóng gió.

  Nhưng nếu cứ tình trạng thế này thì không biết những cái "phao" chịu được đến bao giờ.

  16:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Tôi nghĩ cần thực hiện bỏ đi cơ chế xin cho của các Doanh nghiệp thuộc Nhà nước như hiện nay, thực hiện canh tranh công bằng lành mạnh theo cơ chế thị trường mới loại trừ được tình trạng lệ thuộc này, gây tâm lý bức xúc cho người dân và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước khác.

  15:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Bài viết rất hay, rất đúng với sự thật.

  12:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Cái tít của bài báo này nói lên tất cả và nó quá đúng.

  11:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
 • Tác giả có hơi phiến điện khi đề cập vấn đề. Các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh ngoài nhiệm vụ làm trụ cột cho nền kinh tế còn mang nhiệm vụ chính trị - định hướng chế độ xã hội chủ nghĩa nên được ưu đãi là tất yếu.

  Vấn đề là phải có cơ chế giám sát, điều chỉnh thỏa đáng, không để xảy ra đổ bễ mới điều tra xử lý như vụ Vinashin.

  Thứ hai là cần phải có lộ trình giảm dần các ưu đãi và tiến tới cổ phần hóa, xã hội hóa chủ sở hữu (bản chất vốn là sở hữu toàn dân).

  Kinh nghiện thực hiện việc này có ở nhiều nước trong đó có Nhật Bản (sau chiến tranh thế giới thứ hai).

  Tôi xin khẳng định, phát triển ngành tàu thủy Việt nam là một định hướng đúng nhưng quá trình thực hiện không tốt như mong muốn!

  11:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/4/2012 Trả lời Thích
Xem tiếp bình luận
Bình luận của bạn
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Gõ Telex Gõ VNI
Chọn hình đại diện cho bình luận của bạn?