4 ý tưởng xây nhà tương lai của Singapore

Đây là những ý tưởng xây nhà tương lai mà không cần thêm tài nguyên đất tại quốc đảo sư tử...

Minh Nhật

01/08/2019 09:01

Xây nhà trên biển, trên kênh rạch hay thậm chí bắc qua đường cao tốc... là những ý tưởng xây nhà mới tại Singapore trong bối cảnh nguồn tài nguyên đất ngày càng eo hẹp.

Video: CNA Insider.