8 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

STC, ITD, VCG, PGI, ABT, AAM, TCM và EID thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

12/02/2019 12:38

STC, ITD, VCG, PGI, ABT, AAM, TCM và EID thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cp (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2019.

* Ngày 27/2/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2017 đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2019.

* Ngày 27/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/2/2019.

* Ngày 28/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/2/2019.

* Ngày 5/3/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/2/2019.

* Ngày 22/3/2019, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2019.

* Ngày 19/3/2019, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2019.

* Ngày 25/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/3/2019.