"Vấn đề đau đầu nhất" khi sửa Luật Chứng khoán

Nguyễn Lê

Dự thảo luật Chính phủ trình dù có trao thêm một số thẩm quyền song Uỷ ban Chứng khoán nhà nước vẫn là cơ quan thuộc Bộ Tài chính...

Chứng khoán chiều 26/4: Phấn khởi ngày cuối tháng

Chứng khoán chiều 26/4: Phấn khởi ngày cuối tháng
Lan Ngọc

Không ào ạt tăng nhưng nhóm blue-chips chiều nay cải thiện đáng kể về số lượng. Sức mạnh của số đông kết hợp với một số mã xuất sắc đã đưa các chỉ số kết phiên ở mức cao nhất...