"Không ai muốn có thêm nhiều củi khi đặc khu ra đời"

Nguyễn Lê

Còn rất nhiều lo ngại về ưu đãi tại dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc...

Chứng khoán chiều 23/5: Thanh khoản rất kém, khởi nghĩa vẫn thành công

Chứng khoán chiều 23/5: Thanh khoản rất kém, khởi nghĩa vẫn thành công
Lan Ngọc

VHM tiếp tục "ám" VN-Index đến tận 14h20. Nhờ sức mạnh của các trụ khác mà cuối cùng chỉ số này cũng vượt qua được tham chiếu...