“Vi phạm của ông Tất Thành Cang rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội”

“Vi phạm của ông Tất Thành Cang rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội”

An Nhiên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội...

Vụ MobiFone mua AVG: Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bị đề nghị xem xét kỷ luật

Vụ MobiFone mua AVG: Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bị đề nghị xem xét kỷ luật
Bạch Dương

Ngoài ra còn loạt các cán bộ khác cũng bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo...