Thủ tướng: Lào Cai phải tận dụng tối đa tiềm năng để phát triển

Thủ tướng: Lào Cai phải tận dụng tối đa tiềm năng để phát triển

Duyên Duyên

Theo Thủ tướng, Lào Cai có rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cần tận dụng tốt các cơ hội để phát triển, nhưng không được tàn phá, huỷ hoại môi trường...

“Giải cứu” Nhiệt điện 42.000 tỷ của Petro Vietnam: Cần thêm rất nhiều tiền

“Giải cứu” Nhiệt điện 42.000 tỷ của Petro Vietnam: Cần thêm rất nhiều tiền
Bạch Huệ

Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng vốn đầu tư 41.799 tỷ đồng đang bị chậm tiến độ vì thiếu tiền...