“Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định”

“Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định”

Nguyễn Lê

Nếu thực sự muốn phân cấp thì nên giao quyền tự quyết cho địa phương toàn bộ phần vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương cho địa phương...

S&P 500 tăng điểm nhờ tuyên bố của ông Trump về thương mại

S&P 500 tăng điểm nhờ tuyên bố của ông Trump về thương mại
Bình Minh

Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ cùng tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu...