"Dư nợ tín dụng bất động sản và chứng khoán vẫn chiếm tỷ trọng thấp"

Minh Đức

Thông điệp của Thủ tướng cần đặt trong quá trình thực hiện ba năm qua của nhiệm kỳ này, chứ không phải hiện nay, một quan chức Ngân hàng Nhà nước nêu quan điểm...

Quốc hội chuẩn bị bầu Chủ tịch nước

Quốc hội chuẩn bị bầu Chủ tịch nước
Hà Vũ

Nhân sự duy nhất được giới thiệu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khoá 14...