andypurdy

  • Huawei: Chính quyền ông Trump đang bảo vệ nước Mỹ sai cách

    Huawei: Chính quyền ông Trump đang bảo vệ nước Mỹ sai cách

    - 25/07/2019 08:03 0

    Giám đốc an ninh của Huawei, ông Andy Purdy rằng việc cấm vận Huawei, đặc biệt là cấm mua công nghệ của các hãng công nghệ Mỹ, sẽ không giúp nước Mỹ an toàn hơn...