Anh sắp thử nghiệm robot đỗ xe tự động tại sân bay

Sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot này giúp sắp xếp xe hiệu quả và tạo thêm 50% không gian cho bãi đỗ ...

Đức Anh

01/02/2019 08:34

Sân bay Gatwick tại London (Anh) chuẩn bị đưa vào thử nghiệm robot chạy điện có tên Stan để đỗ xe cho hành khách gửi tại đây. Stan sở hữu cánh tay giống xe nâng và sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp sắp xếp hiệu quả, tạo thêm 50% không gian cho bãi đỗ xe sân bay.

Video: CNN.