applepark

  • Trụ sở 5 tỷ USD của Apple lớn cỡ nào?

    Trụ sở 5 tỷ USD của Apple lớn cỡ nào?

    - 09/05/2019 16:31 0

    Được ví với Lầu Năm Góc của Bộ Quốc phòng Mỹ, Apple Park có chi phí xây dựng 5 tỷ USD...