asianbanker

  • Vietcombank nhận 3 giải thưởng từ The Asian Banker

    Vietcombank nhận 3 giải thưởng từ The Asian Banker

    - 04/06/2019 11:00 0

    Năm 2019, The Asian Banker đã vinh danh Vietcombank với ba giải thưởng quan trọng tại các lĩnh vực, gồm giao dịch, cung cấp dịch vụ ngoại hối và quản lý tiền mặt...