baitoantygia

  • Bài toán tỷ giá đã trở nên phức tạp hơn

    Bài toán tỷ giá đã trở nên phức tạp hơn

    - 11/06/2019 09:01 0

    "Dù khả năng Trung Quốc phá giá đồng CNY là không cao, song bài toán tỷ giá đã trở nên phức tạp hơn - một phần là do yếu tố tâm lý"...