banhanh

  • Chính phủ xin Quốc hội gia hạn nhiều quy hoạch cũ

    Chính phủ xin Quốc hội gia hạn nhiều quy hoạch cũ

    - 15/05/2019 22:33 0

    Chính phủ vừa có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin phép trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do thực hiện Luật Quy hoạch mới...