baotri

  • Dừng thu phí dự án BOT hư hỏng nếu chủ đầu tư không chịu sửa chữa

    Dừng thu phí dự án BOT hư hỏng nếu chủ đầu tư không chịu sửa chữa

    - 16/12/2019 20:26 0

    Đối với dự án BOT có thu phí tùy theo mức độ vi phạm, các Sở Giao thông Vận tải, cục quản lý đường bộ có thể kiến nghị xử lý hành chính; giảm chi phí bảo trì; kiến nghị dừng thu phí...