Khiếu tố đất đai chiếm 97% đơn gửi Bộ Tài nguyên

Khiếu tố đất đai chiếm 97% đơn gửi Bộ Tài nguyên

Nguyễn Lê

Báo cáo lần này của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang có số liệu và thông tin khá cập nhật...

“FLC sẽ là nhà đầu tư lớn nhất tại Quảng Bình từ trước đến nay”

“FLC sẽ là nhà đầu tư lớn nhất tại Quảng Bình từ trước đến nay” Thu Ngân

Dự án quần thể sân golf và khu nghỉ dưỡng tại Quảng Bình có thể được khởi công vào tháng 1/2016...