“Không để tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác”

“Không để tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác”

Nguyên Hà

Có lẽ đã đến lúc cần đưa thêm vào Bộ luật Hình sự một tội danh mới là "tham nhũng nhà công vụ"...

“Nếu luật sửa như vậy, không ai dám giao nhà”

“Nếu luật sửa như vậy, không ai dám giao nhà” Nhật Nam

Vấn đề thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều...