baythangmy

  • Bay thẳng Việt - Mỹ: Lùi

    Bay thẳng Việt - Mỹ: Lùi "giấc mơ" đến năm 2020

    - 13/09/2018 16:24 0

    Đến năm 2020, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP mở đường bay thẳng đến Mỹ với lựa chọn ban đầu là một điểm tại bờ Tây nước Mỹ là San Francisco hoặc Los Angeles...