Bên trong dinh thự đầu tiên trên thế giới chấp nhận đấu giá bằng tiền ảo

Nằm ngay trung tâm thành Rome của Italy, dinh thự này có diện tích gần 1.700m2 ...

Phương Linh

23/06/2018 19:28

Theo CNBC, Palazzetto sẽ dinh thự đầu tiên trên thế giới chấp nhận đấu giá trực tuyến bằng tiền ảo. Dinh thự này được định giá khoảng 44 triệu USD

Video: CNBC.