Blog chứng khoán

Blog chứng khoán: Bull-trap

iTrader

Nhịp kéo lên chỉ đẹp về điểm số, còn nội lực không có...

Blog chứng khoán: Tiền yếu đi đáng kể

iTrader

Một vài cổ phiếu giao dịch đặc biệt đẩy thanh khoản lên không có nghĩa là dòng tiền chung trên thị trường mạnh...