Blog chứng khoán

18:41 - Thứ Sáu, 24/2/2017
ITRADER

Các cổ phiếu bắt đầu gia tăng rủi ro điều chỉnh mặc dù chỉ số chưa thật sự bộ lộ điều đó. Vấn đề là cơ hội nằm ở cổ phiếu, không phải ở chỉ số...

Blog chứng khoán: Chấp nhận được thì chơi

Blog chứng khoán: Chấp nhận được thì chơi

ITRADER

Không thể biết được kịch bản nào sẽ xảy ra, nhưng tốt nhất là không mong đợi kịch bản nào sẽ xảy ra...