Blog chứng khoán

17:39 - Thứ Ba, 25/4/2017
ITRADER

Đáy ngắn hạn được bảo toàn, thị trường rơi vào trạng thái quá bán, khả năng sẽ có nhịp nảy nhỏ...

Blog chứng khoán: Co giật yếu ớt

Blog chứng khoán: Co giật yếu ớt

ITRADER

Nên thấy rằng xu hướng điều chỉnh hiện tại là bình thường và hợp lý, tăng mãi cũng đến lúc phải giảm...