Blog chứng khoán

17:17 - Thứ Sáu, 28/7/2017
ITRADER

Các nhịp chốt lời vẫn diễn ra nhưng chỉ tạo khoảng nghỉ ngắn trong phiên. Đà tăng kéo dài liên tục với dòng tiền ổn định...

Blog chứng khoán: Xả mạnh ngày T+3

Blog chứng khoán: Xả mạnh ngày T+3

ITRADER

Đợt xả ngắn hạn đầu tiên xuất hiện với áp lực tương đối lớn. Điều tốt là tiền vào đủ để khiến biến động không mạnh, duy trì mức giảm nhẹ...