Blog chứng khoán

18:30 - Thứ Sáu, 26/5/2017
ITRADER

Khi thị trường rung lắc và giá giảm, áp lực bán cũng không tăng lên, cầu xuất hiện mạnh mẽ, đó là một thị trường ổn định về tâm lý...

Blog chứng khoán: Điều chỉnh bằng khối lượng

Blog chứng khoán: Điều chỉnh bằng khối lượng

ITRADER

Lượng tiền dồi dào đang khiến thị trường trở nên khó đoán hơn và không giống những gì từng diễn ra trong quá khứ gần...