bokehoachdautu

 • Việt Nam sắp có

  Việt Nam sắp có "thung lũng Silicon"

  - 12/04/2019 10:19 0

  "Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, bởi nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không thành công, không tận dụng được thời cơ của Cuộc cách mạng 4.0 đến với Việt Nam"...

 • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

  Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

  - 05/09/2018 00:14 0

  Trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn đăng ký so với tháng trước...