bongbongbatdongsan

  • Bất động sản Tp.HCM tiềm ẩn một số rủi ro

    Bất động sản Tp.HCM tiềm ẩn một số rủi ro

    - 02/11/2017 16:56 0

    Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) nhận xét, thị trường vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng...