buctranhdoanhnghiep

 • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018

  Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018

  - 02/08/2018 23:20 0

  Trong tháng 7/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.262 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước...

 • Toàn cảnh bức tranh doanh nghiệp thành lập 11 tháng

  Toàn cảnh bức tranh doanh nghiệp thành lập 11 tháng

  - 15/12/2017 17:19 0

  11 tháng 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016...