caphevietnamchatluongcao

  • Việt Nam đưa ra mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD cà phê vào 2030

    Việt Nam đưa ra mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD cà phê vào 2030

    - 08/12/2017 16:01 0

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt đầu tư 170 tỷ đồng vào Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”...