catraxuatkhau

  • Xuất khẩu cá tra “giảm tốc”

    Xuất khẩu cá tra “giảm tốc”

    - 23/07/2019 15:16 0

    Sau giai đoạn lập đỉnh cả về giá lẫn số lượng, cá tra xuất khẩu của Việt Nam đã đảo chiều. Cá tra xuất khẩu sang Mỹ giảm gần 28%...