car

  • Tài sản ngân hàng tiếp tục “phình to”

    Tài sản ngân hàng tiếp tục “phình to”

    - 11/06/2019 07:36 0

    Trong khi, tổng tài sản "phình to" và một yêu cầu bắt buộc đi kèm là phải tăng vốn, thì đây lại là vấn đề đau đầu của cả hệ thống, nhất là khu vực ngân hàng thương mại Nhà nước...