ceoluongcaonhat

  • CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào?

    CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào?

    - 17/07/2019 11:59 0

    Dù là người được trả lương cao nhất, David M. Zaslav - CEO của Discovery Channel không phải CEO mang lại lợi nhuận tốt nhất cho cổ đông trong nhóm các công ty S&P 500 ...