chebienrauqua

  • Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục 3,5 tỷ USD

    Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục 3,5 tỷ USD

    - 26/12/2017 14:20 0

    Cả năm 2017, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 3,514 tỷ USD, tăng 43,02% so với cùng kỳ 2016...