25/1, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn bán đấu giá cổ phần

Ngày 25/1/2008, Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn sẽ bán đấu giá 2.140.000 cổ phần...

M.Kiều

07/01/2008 10:47

Ngày 25/1/2008, Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn sẽ bán đấu giá 2.140.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc sẽ bắt đầu từ ngày 8/1 đến 18/1/2008 tại các đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Với vốn điều lệ 81 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn có ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất, gia công, mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng; sản xuất bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất, mua bán thuốc thú ý thủy sản, thuốc thú y; mua bán gia công, chế biến nông sản; mua bán: bình xịt thuốc và phụ tùng thay thế, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ngành công, nông nghiệp, hoá chất ...