Nhận định chứng khoán ngày 22/8: “Cân nhắc chốt lời”

Nhận định chứng khoán ngày 22/8: “Cân nhắc chốt lời”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/8...

Blog chứng khoán: Ấn tượng tiền lớn

Blog chứng khoán: Ấn tượng tiền lớn iTrader

Việc kéo vượt đỉnh hôm nay đang tạo thuận lợi lớn về đà. Nếu dòng tiền biết lợi đà thì có thể làm nhiều chuyện...

BÌNH LUẬN