Blog chứng khoán: Đừng cố đoán mò!

Blog chứng khoán: Đừng cố đoán mò!

iTrader

Hãy để bảng điện chỉ lối, đừng cố gắng vẽ đường cho thị trường đi...

Blog chứng khoán: Tâm lý bất ổn

Blog chứng khoán: Tâm lý bất ổn iTrader

Hoặc thị trường không đủ tiền để giữ đà mua hoặc tâm lý đánh nhanh rút gọn đang quá lớn...

BÌNH LUẬN