Cáp treo Bà Nà sắp lên sàn

Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Lê Viết Lam, hiện nắm 83,46 triệu cổ phiếu - tương ứng 38,57%...

6 tháng đầu năm 2016, Cáp treo Bà Nà đạt doanh thu 728 tỷ đồng, lãi 201 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 5.200 tỷ đồng. 

Bạch Dương

23/09/2016 14:56

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab).

Theo đó, Cáp treo Bà Nà sẽ niêm yết 216,4 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 2.164 tỷ đồng theo mệnh giá.

Cáp treo Bà Nà được thành lập từ năm 2007, có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là hệ thống cáp treo, máng trượt, nhà hàng, khách sạn…

Kể từ khi đi vào hoạt động, Cáp treo Bà Nà đã tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 2.164 tỷ đồng. Mức tăng mạnh do nhu cầu đầu tư các dự án lớn về cáp treo.

Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Lê Viết Lam, hiện nắm 83,46 triệu cổ phiếu - tương ứng 38,57%. Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) nắm giữ khoảng 7,15% vốn tương ứng khoảng 7,15%. Một cổ đông cá nhân khác là ông Mạnh Xuân Thuận nắm giữ tới 73,6 triệu cổ phiếu - tương ứng 34% vốn của công ty.

6 tháng đầu năm 2016, Cáp treo Bà Nà đạt doanh thu 728 tỷ đồng, lãi 201 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 5.200 tỷ đồng. 

Năm 2015, công ty đạt doanh thu 1.014 tỷ đồng - tăng 66,7%, lợi nhuận sau thuế là 129,5 tỷ đồng - tăng 136% so với năm 2014.