Một năm không may của Warren Buffett

Một năm không may của Warren Buffett

An Huy

Nhiều cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Buffett cũng có một năm đáng quên...

Tập đoàn của Warren Buffett đạt lợi nhuận kỷ lục

Tập đoàn của Warren Buffett đạt lợi nhuận kỷ lục Diệp Vũ

Kết quả này có được chủ yếu nhờ lãi từ khoản đầu tư của Buffett vào hãng thực phẩm Kraft Heinz...