FPT công bố lãi 676 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

FPT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008...

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu FPT từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.

Thu Thủy

08/09/2008 14:09

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (FPT- HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, trong tháng 7/2008, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn FPT đạt trên 1.360 tỷ đồng, vượt 43,30% so với kế hoạch, lũy kế 7 tháng năm 2008 đạt hơn 9.951 tỷ đồng, đạt 66,6% kế hoạch năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế tháng 7 đạt trên 47 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 676 tỷ đồng, đạt 60,4% so với kế hoạch năm nay.

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt được kết quả tốt, trong đó, lĩnh vực Tích hợp hệ thống, Xuất khẩu phần mềm, Telecom, Đào tạo và Phân phối đã hoàn thành kế hoạch trong 7 tháng đầu năm lần lượt là 124,4%, 98,5%, 110,5%, 131,4% và 111,5%.

Kết thúc ngày giao dịch 8/9, giá cổ phiếu FPT ở mức 121.000 đồng, tăng 100% so với tháng 6/2008, giá trị vốn hóa thị trường đạt 11.276 tỷ đồng.