HOSE chính thức điều chỉnh thời gian giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) chính thức thông báo điều chỉnh giờ giao dịch như phương án đưa ra trước đó...

Những điều chỉnh của HOSE tập trung ở việc rút ngắn thời lượng đợt khớp lệnh mở cửa để tăng thời lượng cho đợt khớp lệnh liên tục.

Hoàng Vũ

27/08/2010 23:06

Ngày 27/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) chính thức thông báo áp dụng điều chỉnh giờ giao dịch tại đây như phương án đưa ra trước đó.

Cụ thể, thông báo của HOSE cho biết, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2214/UBCK-PTTT ngày 19/7/2010 về việc thay đổi thời gian giao dịch trong ngày, kể từ ngày 13/9/2010, HOSE sẽ áp dụng thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận mới.

Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa sẽ được rút ngắn xuống còn 15 phút, từ 8h30 - 8h45 thay vì từ 8h30 - 9h00 như trong thời gian qua.

Trong khi đó, thời gian khớp lệnh liên tục sẽ được kéo dài từ 8h45 - 10h30, thay vì từ 9h00 - 10h15, tức kéo dài thêm 30 phút.

Giao dịch của đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa sẽ có từ 10h30 - 10h45, thay vì từ 10h15 - 10h30 như hiện nay.

Với giao dịch thỏa thuận và trái phiếu, thời gian được kéo dài từ khi mở cửa 8h30 cho đến kết thúc phiên là 11h00.

Như vậy, với điều chỉnh mới, HOSE rút ngắn thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa xuống còn 15 phút, theo đó tăng thời lượng cho đợt khớp lệnh liên tục. Điều chỉnh này có thể tạo điều kiện để tăng thanh khoản cho mỗi phiên so với trước đó.