HOSE đưa cổ phiếu STT vào diện kiểm soát

Cổ phiếu STT sẽ chỉ được giao dịch trong 15 phút cuối của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa...

Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

N.Anh

03/10/2012 16:28

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE) vào diện bị kiểm soát.

Theo đó, cổ phiếu STT bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2012 theo quyết định số 151/2012/QĐ-SGDHCM ngày 3/10/2012 của HOSE, do Công ty tiếp tục vi phạm về công bố thông tin định kỳ và để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư do STT chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Cổ phiếu STT sẽ bị hạn chế thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch trong 15 phút cuối của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, giá cổ phiếu STT ở mức 3.800 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt công ty này 70 triệu đồng do công ty chậm báo cáo và công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ và hợp nhất năm 2011; Báo cáo tài chính quý 4 công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo quản trị công ty quý 3 và quý 4/2011 theo quy định hiện hành.