1. Chứng khoán
17:34 - Thứ Hai, 31/5/2010 Print

ITA trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 60%

ITA trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, thưởng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 35%/cổ phiếu...

ITA trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 60% N.Anh
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 9/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 11/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2009 bằng cổ phiếu và thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE).

Theo đó, ITA sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%/cổ phiếu - tương đương 100:25 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới).

Đồng thời, ITA dự kiến phát hành 74.692.913 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%/cổ phiếu - tương đương 100:35 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là ngày 15/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng và tiền cổ phiếu lẻ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Lô 16 đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo Aq Quận Bình Tân, Tp.HCM.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.