Lịch trả cổ tức bằng tiền tháng 2/2012

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 2/2012...

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Hà Anh

01/02/2012 08:02

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 2/2012.

* Ngày 3/2/2012, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HSX) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 3/2/2012, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) tạm chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 7/2/2012, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 bằng  tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/2/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HSX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 10/2/2012, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/2/2012, Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

* Ngày 17/2/2012, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 17/2/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 4/2011 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Ngày 17/2/2012, Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex (mã HCC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).