Lịch trả cổ tức bằng tiền từ 6-10/5

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2013...

Diễn biến giá cổ phiếu VNT trong tháng qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

05/05/2013 17:43

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2013.

* Ngày 6/5/2013, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm SAFOCO (mã SAF-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 34,5%/cổ phiếu (1 cổ phần bằng 3.450 đồng).

* Ngày 6/5/2013, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (mã VNT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/5/2013, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

* Ngày 6/5/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 8/5/2013, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 8/5/2013,  Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/5/2013, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 9/5/2013, Công ty cổ phần Thương mại - dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Bao bì và in nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/5/2013, Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).