Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-18/8

CCI, SVI, CMG, HII, BTT, SHP, VNM, AA, TV4, PNJ, NET, MNC, FPT, CTI và HOM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/08/2017 20:11

CCI, SVI, CMG, HII, BTT, SHP, VNM, AA, TV4, PNJ, NET, MNC, FPT, CTI và HOM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 23/8/2017, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 12/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái (mã HII-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2017.

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20% cổ phiếu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 15/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2017.

* Ngày 8/9/2017,  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC-HNX) trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 8/9/2017, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (mã MNC-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 600 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã HOM-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.