1. Chứng khoán
20:11 - Thứ Sáu, 11/8/2017 Print

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-18/8

CCI, SVI, CMG, HII, BTT, SHP, VNM, AA, TV4, PNJ, NET, MNC, FPT, CTI và HOM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-18/8

Ảnh minh họa.

Hà Anh
CCI, SVI, CMG, HII, BTT, SHP, VNM, AA, TV4, PNJ, NET, MNC, FPT, CTI và HOM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 23/8/2017, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2017.

* Ngày 12/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái (mã HII-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2017.

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20% cổ phiếu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 15/9/2017, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2017.

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2017.

* Ngày 8/9/2017,  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC-HNX) trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 8/9/2017, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (mã MNC-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 600 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã HOM-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.