Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 12-16/12

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HVT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

10/12/2016 07:05

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỉ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (mã CSM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HNX) tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 bằng tiền của cổ phiếu SDA (ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2014) sang ngày 15/12/2016 thay vì ngày 15/12/2015 do công ty gặp khó khăn trong việc thu tiền chênh lệch được hưởng của Dự án đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh nên chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2013 cho các cổ đông.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) thông báo việc thay đổi lần 4 thời gian trả cổ tức năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu VC5 (ngày đăng ký cuối cùng 25/09/2014) sang ngày 15/12/2016 thay vì ngày 15/1/2016 do nguồn tiền của các công trình Công ty thi công và các nguồn thu khác không đạt được như dự kiến, cho nên nguồn tiền thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2013 không thực hiện được đúng kế hoạch.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).

* Ngày 16/12/2016, Công ty Xổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).