Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-24/3

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2017...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu CPC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

15/03/2017 22:38

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2017.

* Ngày 15/3/2017, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/3/2017, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 17/3/2017, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/3/2017, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/3/2017, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 20/3/2017,  Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 21/3/2017, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 24/3/2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).