Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 17-21/7

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

15/07/2017 00:55

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2017.

* Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 18/7/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).