Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 2-6/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

04/10/2017 19:22

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2017.

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (mã ALV-HNX) chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 5/10/2017, Tổng công ty Thăng Long - Công ty Cổ phần (mã TTL-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi trả cổ tức lần 3/2016 và đợt 1/2017 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng) - trong đó, chi trả cổ tức lần 3/2016 là 1% và đợt 1/2017 là 8%.

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) chi trả cổ  tức bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu).