Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/5

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2017...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HGM trong thời gian qua - Nguồn HNX.

Hà Anh

20/05/2017 07:31

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2017

* Ngày 22/5/2017, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

* Ngày 22/5/2017, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 22/5/2017, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ  tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 24/5/2017, Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chia cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 24/5/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 25/5/2017, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng).

* Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Hà Nội (mã EBS-HNX) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) trả  cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/5/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Trong đó: trả cổ tức còn lại của năm 2016 là 2%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 3%/cổ phiếu.

* Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) chi trả cổ  tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/5/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phiếu Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/5/2017, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/5/2017, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/5/2017, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).