Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 5-13/1

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2017...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VMC trong thời gian qua - nguồn: HNX.

Hà Anh

05/01/2017 14:30

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2017.

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/1/2017, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức  đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 6/1/2017, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 6/1/2017, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/1/2017, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 10/2/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 11/1/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2015-2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may G.Home (mã G20-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 13/1/2017, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).