Maritime Bank từ chối bán nợ tại VSG cho DATC

Maritime Bank không bán nợ của VSG cho DATC nên phương án tăng vốn điều lệ của VSG sẽ không thể thực hiện được...

Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Hà Anh

21/12/2012 17:08

Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã VSG-HOSE) thông báo về phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012, cổ đông VSG đã thông qua phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ. Cụ thể, sau khi Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) thực hiện xong việc mua bán một phần hoặc toàn bộ nợ vay của VSG từ Maritime Bank - Chi nhánh Tp.HCM, VSG sẽ thực hiện tăng vốn.

Vốn điều lệ của VSG dự kiến tăng từ 110,4 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ do Maritime Bank và DATC mua lại bằng cách chuyển nợ vay thành vốn góp.

Tuy nhiên, Maritime Bank đã từ chối bán nợ của VSG cho DATC. Vì vậy phương án tăng vốn điều lệ của VSG sẽ không thể thực hiện.

Bên cạnh đó, VSG thông báo giải thể chi nhánh tại Bình Dương và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng các văn bản quy định của nhà nước.

Trước đó, HOSE cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của VSG 6 tháng đầu năm 2012 là -23,45 tỷ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế của VSG đến thời điểm hiện tại là 105,4 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 110 tỷ đồng. VSG đã lỗ 2 năm liên tiếp 2010, 2011 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Do vậy, căn cứ quy định “kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”, nhiều khả năng VSG sẽ bị huỷ niêm yết sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.