PV Oil muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại COM lên 47,76%

PV Oil dự kiến thực hiện chào mua 1,1 triệu cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ tại COM với giá 33.000 đồng/cổ phần...

Diễn biến giá cổ phiếu COM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

03/03/2014 13:46

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) thông báo Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV (PV Oil) chào mua công khai cổ phiếu COM.

Theo đó, PV Oil dự kiến thực hiện chào mua 1,1 triệu cổ phần, chiếm 7,79% vốn điều lệ tại COM với giá 33.000 đồng/cổ phần. PV Oil cho biết có hai mục đích chào là tăng tỷ lệ sở hữu của PV Oil tại COM và trở thành đối tác chiến lược của COM trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thời gian chào mua từ ngày 3/3 đến ngày 3/4/2014 theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên HOSE. Hiện, PV Oil đang nắm giữ 5.644.170 cổ phiếu, chiếm 39,97%. Nếu giao dịch thành công, PV Oil phải chi ra hơn 36 tỷ để sở hữu số cổ phiếu nói trên và tăng tỷ lệ nắm giữ lên 47,76% vốn tại COM.

Ngày 27/3 tới, COM sẽ trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/3/2014.

Được biết, doanh thu thuần quý 4/2013 của COM đạt hơn 1.400 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2013 đạt 5.231 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 6,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2013 đạt 25,5 tỷ đồng. EPS cả năm đạt 1.857 đồng.

Năm 2014, COM dự kiến doanh thu thuần đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 9,67% so với cùng kỳ.