SHF muốn thoái hết 7,44% vốn tại PET

Ngày 6/6, giá cổ phiếu PET đóng cửa ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu, nếu thoái vốn thành công SHF có thể thu về khoảng hơn 132,55 tỷ đồng...

Diễn biến giá cổ phiếu PET trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

07/06/2013 00:09

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF).

Theo đó, SHF đăng ký bán hết 5.198.233 cổ phiếu, chiếm 7,44% vốn tại PET. Giao dịch thực hiện nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư và thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận từ ngày 11/6 đến ngày 10/7/2013.

Trước đó, ngày 8/5/2013, Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội cũng đã bán 3,28 triệu cổ phiếu PET.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/6, giá cổ phiếu của PET đóng cửa ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu. Nếu thoái vốn thành công ở mức giá này thì SHF có thể thu về khoảng hơn 132,55 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 1 của PET đạt 2.753 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,8 tỷ đồng, EPS đạt 673 đồng.