Tin vắn chứng khoán ngày 26/4

Những thông tin đáng chú ý ngày 26/4/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

Diễn biến giá cổ phiếu AVF trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Hà Anh

26/04/2012 09:09

Những thông tin đáng chú ý ngày 26/4/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 21/3/2012 - 24/4/2012, BSC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Việt An (mã AVF-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, đã mua 421.120 cổ phiếu, đã bán 798.690 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu biến động, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.543.595 cổ phiếu, chiếm 6,8% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 2/5/2012 - 31/5/2012, BSC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Việt An (mã AVF-HSX) đăng ký mua 1.543.595 cổ phiếu, đăng ký bán 1.543.595 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.543.595 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 2/5/2012 - 2/7/2012, bà Phạm Linh Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 876.290 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 800.000 cổ phiếu, vì lý do tài chính.

* Từ ngày 23/2/2012 - 23/4/2012, ông Trịnh Hữu Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 87.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là giao dịch không khớp lệnh, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 975.896 cổ phiếu, chiếm 9,44% vốn điều lệ.

* Từ ngày 2/5/2012 - 2/7/2012, ông Trịnh Hữu Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.025.896 cổ phiếu, chiếm 9,92% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 17/4/2012 - 24/4/2012, ông Đinh Lê Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 466.930 cổ phiếu, chiếm 3,65% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 2/5/2012 - 2/7/2012, ông Đinh Lê Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 566.930 cổ phiếu, chiếm 4,44% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 2/5/2012 - 2/7/2012, bà Nguyễn Thị Hải Yến, vợ ông Hoàng Quang Việt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát (mã HPG-HSX) đăng ký bán hết 34.650 cổ phiếu, nhằm giải quyết các nhu cầu cá nhân.

* Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HSX) thông báo ông Nguyễn Thanh Sơn là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Quang và Phụ kiện Việt Đức, kể từ ngày 10/4/2012.

* Từ ngày 9/4/2012 - 11/4/2012, VOF Investment Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HSX) đã mua 550.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.308.000 cổ phiếu, chiếm 10,04% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/2/2012 - 16/4/2012, ông Trương Minh Thuận - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (mã ITA-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 25.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá không như mong đợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 567.149 cổ phiếu.

* Ngày 17/4/2012, Tập Đoàn Công Nghệ Cao su Việt Nam, cổ đông lớn, đồng thời là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HSX) đã mua 113.320 cổ phiếu, chiếm 1,37% vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.270.240 cổ phiếu, chiếm 15,4% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 20/4/2012, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường công ty số 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.HCM.

* Ngày 13/4/2012, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HSX) đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.023.320 cổ phiếu, chiếm 6,68% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa (mã NSH-HSX) thông báo miễn nhiễm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Châu Thành, từ ngày 16/4 vì lý do cá nhân.

* Từ ngày 13/3/2012 - 13/4/2012, ông Trần Mai Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 360.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do biến động giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 828.832 cổ phiếu, chiếm 5,54% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HSX) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 9/5 tại Hội trường lầu 2, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

* Từ ngày 15/2/2012 - 15/4/2012, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HSX) đăng ký bán hết 1.677.000 cổ phiếu, chiếm 20,24% vốn điều lệ, nhưng không bán được do giá giao dịch không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.677.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) công bố công văn xin hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sang tháng 5/2012.

* Từ ngày 16/2/2012 - 16/4/2012, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ELC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 40.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.070.960 cổ phiếu, chiếm 7,07% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/3/2012 - 12/4/2012, ông Hoàng Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HSX) đã bán 26.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ cho nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 16/4/2012 - 17/4/2012, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HSX) đã mua 350.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 422 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/2/2012 - 16/4/2012, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) đăng ký mua 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, đã mua 162.830 chứng chỉ quỹ, đã bán 0 chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá biến động, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ là 4.754.730 chứng chỉ quỹ, chiếm 9,51% vốn điều lệ.

* Ngày 27/4/2012, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT-HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại phòng họp lầu 6A, Nhà khách Thắng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

* Ngày 16/4/2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) đã mua 3.520.000 cổ phiếu, chiếm 11% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đá Spilít. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 25 tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 2.500.000 cổ phiếu. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá spilít, cát, sỏi, đất sét; khai thác các quặng kim loại khác không chứa chất sắt; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét...

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trên HNX do công ty chuyển sang đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA-HNX) ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 25/4/2012 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) - công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã phát hành báo cáo kiểm toán số 2793/2012/BCKT-IFC ngày 23/4/2012 thay thế cho báo cáo kiểm toán số 2712/2012/BCKT-IFC ngày 30/3/2012, theo đó công ty kiểm toán không còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về khả năng hoạt động liên tục của PXA.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) được niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 40 tỷ đồng.

* Ngày 20/4/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - VINASHIN. Công ty có vốn điều lệ là 333.340.000.000 đồng. Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang xem xét hồ sơ theo quy định tại Quy chế thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* Từ ngày 26/4/2012 - 25/6/2012, ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 15/3/2012 - 17/4/2012, bà Lê Thị Ngọc Mai - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã bán 6.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 73 cổ phiếu.

* Ngày 19/4/2012, bà Nguyễn Thị Vụ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành(mã VIX-HNX) đã bán 3.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.400.000 cổ phiếu, chiếm 8% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/4/2012 - 22/6/2012, bà Nguyễn Thị Hương Giang, vợ ông Nguyễn Khắc Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) đăng ký bán 12.320 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 22/2/2012 - 20/4/2012, ông Bùi Đình Phong - Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã bán 1.500 cổ phiếu, đã mua 1.300 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không thuận lợi cho việc giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,4% vốn điều lệ.

* Từ ngày 2/3/2012 - 20/4/2012, ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 9.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 70.000 cổ phiếu, chiếm 2,33% vốn điều lệ.

* Ngày 18/4/2012, ông Bùi Xuân Thức, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành(mã VIX-HNX) đã bán 5.226.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 819.960 cổ phiếu, chiếm 2,73% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/4/2012 - 20/6/2012, ông Phạm Xuân Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký bán 1.700.000 cổ phiếu, nhằm tham gia giao dịch cổ phiếu.

* Từ ngày 9/2/2012 - 6/4/2012, ông Lưu Xuân Toản - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 2.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá đặt lệnh mua không phù hợp với giá khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Ngày 21/3/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) đã bán 576.639 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/3/2012 - 23/4/2012, bà Nguyễn Thị Quỳnh, vợ ông Bùi Việt Vương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/4/2012 - 22/6/2012, bà Lưu Thị Ánh Tuyết, vợ ông Hoàng Quốc Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 5.688 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 29/2/2012 - 23/4/2012, ông Bùi Việt Vương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 45.000 cổ phiếu, đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, đã bán 29.600 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do thị trường chưa thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.000 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ.